Aktuella händelse och driftinformation

Viktigt information till boende.

Underhåll – kommande åtgärder

2024-05-19

I underhållssyfte inom kort påbörjas följande åtgärder:

  • Garagestädning – mitten av maj

  • Storstädning av alla portar – mitten av maj

  • Renovering av tvättstugor – mitten av maj
    Kommer att renoveras 3 tvättstugor åt gången, beräknas ta 4 veckor per tvättstuga

  • Fasadtvätt – mitten av juli

Mer detaljerad info kommer innan arbeten dras igång.

Underhåll - kommande projekt

2024-02-06

Rengöring av ventilationskanaler &
stamspolning i alla lägenheter
 

I underhållssyfte inom kort påbörjar vi rengöring av ventilationskanaler och stamspolning i alla lägenheter.

Det är viktigt att entreprenörer kommer in i samtliga lägenheter (kök och badrum).Mer detaljer kommer i separat infoblad till samtliga lägenheter.

Arbetena utföres på uppdrag av Brf. Grantorp

OVK PROJEKT BRF GRANTORP

2022-11-01

OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Med start V43 (från 27 oktober) och några veckor framåt kommer entreprenören R. Andersson VVS-Kontroll AB att avisera och genomföra kontroller på ventilationen. Det innebär att företaget VVS-Kontroll AB behöver tillträde till lägenheterna för att kunna mäta luftflöden och kontrollera ventilation i din lägenhet. 

Hur kommer man in i lägenheten?
Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid
Alternativ 2. Lämna nyckel i brevlådan på förvaltningskontoret eller nyckelinkast vid porten 18 D/C senast kl. 08.00 samma dag som besiktningen. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer.

Nyckeln lämnas tillbaka i er lägenhets brevinkast senare samma dag om inte annat avtalats på plats.
Således respektera styrelsens vädjan om att ge företaget tillträde då de aviserat så kommer detta gå smidigt och vi har snart klart med en godkänd ventilationsanläggning.

Tillsyn av lägenheter

2022-05-22

Styrelse har beslutat att utföra en tillsyn i samtliga lägenheter.

Syftet med tillsynen är att uppmärksamma brister i installationer som ligger på föreningens ansvar. Det som kommer att uppmärksammas är ventilation, värme, fukt och rörkopplingar. I hyresrätter kommer det även att göras tillsyn på ytskikt och vitvaror.

Tillsynen är planerad att påbörjas i oktober. Det kommer att gå ut ytterligare aviseringar om när era lägenheter kommer att besökas den närmaste tiden.

Utförandet sker tisdagar och fredagar mellan 12:00 - 16:00.

Det är av oerhörd vikt att någon är hemma under tillsynen. Om ni inte har möjlighet att närvara går det bra att lämna ner nyckeln till förvaltningskontoret.

Med Vänliga Hälsningar/
Styrelse Brf Grantorp

Andrahandsuthyrning

2021-03-12

För att hyra ut i andrahand behöver du tillstånd från styrelsen. Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning. Föreningens regler gäller Du skall normalt rätta dig efter föreningens stadgar och andra regler, så som ordningsregler och trivselregler.

Andrahandsuthyrning blankett

Information om parabolantenn

2017
I samband med kommande fönsterbyte är det av vikt att lyfta upp frågan om parabolantenner i vår förening. Samtliga paraboler skall monteras ner av respektive lägenhetsinnehavare vid fönsterbyte. Entreprenören gör inte det. Paraboler får sedan inte sättas upp i fasaden. Bryter du mot bestämmelsen kan du bli skyldig att stå för kostnader för återställning.
Adress

BRF Grantorp, Förvaltarkontoret
Terapivägen 18 C bv,
141 56 Huddinge

Ekonomiska frågor

HSB Södertorn Kundcenter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 68 00
vardagar 9-12

Fastighetsskötare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 88 90
eller 070 620 8890
vardagar 8 - 16

© 2023 Brf Grantorp | Producerad av Voya