Trivsel- och ordningsregler

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar. Här ges beskrivningar av föreningens regler.

Grovsopor info

Vi vill påminna er om att stora möbler (sängar, madrasser, soffor, fåtöljer, skåp), vitvaror, byggavfall samt farligt miljöavfall (färgrester, sprayburkar, läkemedel, målarfärg) inte tas emot av brf:s personal vid våra grovsopor.

Skulle behovet finnas att slänga detta så hänvisar vi er till en av SRV:s återvinningscentraler. SRV passerkort är medtagen körkort eller annan giltig legitimation. Mer information hittas på www.srv.se.

Det som tas emot är följande:

• Förpackningar av kartong och wellpapp, tidningar/returpapper. Tack för att du alltid viker ihop kartonger!

• Glasflaskor, Plastförpackningar, Glödlampor och Batterier

• Elektronik tex tv, datorskärmar, mikrovågsugn, lampor, datorer

Viktigt!

Respektera brf:s personal som hänvisar/hjälper att lämna sopor enligt regler ovan. Tider för inlämning till grovsoprummet är tisdagar och torsdagar 18:00 – 20:00.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Bokning av tvättstugan

Det går endast att boka 2 pass i veckan.

Du kan boka ett pass. När du startat passet kan du boka ett pass till, dock inte samtidigt utan som tidigast nästföljande passtid.

Varje tvättstuga har två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

Webbokning via nedan. Kontakta fastighetsskötare ifall du saknar inlogningsinfo till portalen.

Boka Tvättstuga

Sophantering
Det är förbjudet att slänga avfall var som helst. Det drar till sig ohyra. Det är absolut förbjudet att slänga kartonger, lösa papper eller liknande i sopnedkastet. Detta orsakar stopp med onödiga kostnader för föreningen.
Info angående bredband
Sedan den 2016-12-01 gäller nytt avtal med bredbandsbolaget som innebär uppgradering till bredband 250/100 (Nedladdningshastighet 150-250 Mbit/s och Uppladdningshastighet 60-100 Mbit/s). I detta ingår Premiumrouter samt telefoni som tidigare. Detta förhoppningsvis skulle medföra snabbare internet/bredband.
Rökning

Det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkongen!

Det är totalt rökförbud i alla våra allmänna utrymmen i fastigheten som t.ex. utanför entrén, i hissar, tvättstuga, källare, trapphus och föreningslokal.

Regler för balkonger
Balkongen är en härlig del av lägenheten – speciellt på våren och sommaren.
Rutiner vid skadedjur
Skadedjur

Var uppmärksam på om du får skadedjur i din lägenhet. Det är mycket viktigt att vi snabbt kan sanera för att undvika förökning och spridning.

Enskilda medlemmars skyldighet

Bostadsrättsinnehavaren / hyresgäst har alltid en skyldighet att informera föreningen om han eller hon upptäcker ohyra. Om man inte gör det och ohyra sprids i huset kan rätten till lägenheten förverkas och medlemmen sägs upp. Informera så snart som möjligt så att sanering kan påbörjas innan problemet sprids.

Hur anmäler man?

Föreningen har ett skadedjursavtal hos Anticimex i samarbete med Folksam. Du uppger ditt namn och fastighetens adress, samt att fastigheten är försäkrad i Folksam.

Anticimex kundservice

Har öppet vardagar kl. 07.00-18.00
Telefon: 075-245 10 10.
Det går också bra att dygnet runt göra en digital skadedjursanmälan på Anticimex webbplats: www.anticomex.se/skadeanmalan

Informera gärna styrelsen om du anlitar en skadedjurssanerare.

Att tänka på om ljusskygga kryp

De vanligaste skadedjuren tycker inte om ljus. Om du vädrar och släpper in mycket ljus i rummen, så trivs inte skadedjuren så bra. Undvik att ha persienner eller tunga gardiner fördragna på dagtid. De vanligaste skadedjuren tycker inte om ljus.

Störande grannar

Alla vill vi ha lugn och ro i vårt boende.

Självklart är det så att genom att bosätta sig i ett flerfamiljshus så måste man acceptera ljud från grannar i viss grad. Men som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Lagen säger också att bostadsrättshavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Vad är en störning?

Det är till stor del sunt förnuft som styr vad du kan göra i din lägenhet utan att det kan anses som en störning. Du får spela musik i lägenheten om det är på en rimlig ljudnivå, dina barn får leka i lägenheten (även om grannen sover på dagarna på grund av nattarbete) och du får ta en dusch även om det är mitt i natten.

Störningar är ofta i form av oljud från en lägenhet, men kan också vara till exempel lukt från en lägenhet eller ett otrevligt och hotfullt beteende av en granne.

Det finns inget angivet klockslag i Bostadsrättslagen då det ska vara tyst. Men givetvis så kan hög musik sena kvällar och nätter anses som mer störande än motsvarande ljud på dagtid.

Kul med fest - men visa hänsyn till grannarna!

Åtgärder vid störningar

Vad ska man ta sig till då man bor granne med en person som ständigt och jämt har fester eller bankar och skriker i lägenheten?

Första rekommendation är att gå och knacka på hos personen som stör och förklara för honom eller henne att ljuden upplevs som väldigt störande. Kanske är han eller hon inte medveten om att ljudet stör i den grad som du upplever det.

Om det inte visar sig ha någon effekt så ta kontakt med styrelsen i bostadsrättsförening. Styrelsen är då skyldig att undersöka om ljudet från grannens lägenhet är av sådan omfattning att det kan anses som en störning i Bostadsrättslagens mening. Om styrelsen anser att det är en sådan störning så ska de börja med att sända ett rekommenderat brev till den störande bostadsrättshavaren med en uppmaning till honom eller henne att omedelbart upphöra med störningen (så kallad rättelseanmodan). Om störningarna ändå fortsätter kan det leda till att bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavaren sägs upp från lägenheten och måste flytta.

Viss grad av störning samt bevisning

Det är dock viktigt att påpeka att störningarna, i form av till exempel hög musik, måste vara av en viss grad och inte endast förekomma vid ett enstaka tillfälle för att en bostadsrättshavare ska kunna bli uppsagd från lägenheten. Föreningen måste också kunna bevisa att sådana störningar har förekommit. Vid störningsfall är det därför väldigt viktigt att grannarna får störningslistor på vilka man kan fylla i datum och klockslag för störningen samt vad för slags störning det är frågan om. 

Visa hänsyn

Förhoppningsvis går problemen med störningarna att lösa bara genom att en bostadsrättshavare får ett besök av en granne som påtalar att man upplever sig störd eller genom att han eller hon får en rättelseanmodan från föreningen. Visa hänsyn till dina grannar! För som sagt – alla vill ha lugn och ro i sitt boende.

Störningslista 
Överlåtelse av din bostadsrätt/flytt

Ring Telenor (gamla Bredbandsbolaget) och tala om att du flyttar på Tel:  020 -222 222

Den nya som flyttar in ska anmäla sitt namn

och upplysa om att Brf Grantorp har en kollektiv anslutning.

Förtydligande om Bostadsrättstillägg

Efter tips från boende skulle vi tydliggöra vikt att du som bostadrätthavare tecknar ett tillägg så kallade bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. 

Värmen - så funkar den

I våra lägenheter ska temperaturen inomhus under uppvärmningssäsongen vara minst 20 grader enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Av miljöskäl ska temperaturen vara högst 21 grader. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan

Du och föreningen delar på ansvaret

Grundtanken i Bostadsrättslagen är att bostadsrättsförening och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar.

Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av lägenhetens inre, inkl. ytskikt, vitvaror etc. medan föreningen svarar för byggnader i övrigt.

Din underhållsskyldighet som bostadsrättshavare består av att Du skall utföra de reparationer som behövs. Du har som bostadsrättshavare ansvaret att förebygga skador. Dessutom skall Du se till att lägenheten tapetseras, målas och repareras så att den hålls i gott skick.

Allt underhåll och reparationer måste ske på ett fackmannamässigt sätt.

Du har ansvar för att ditt badrum ska vara i gott skick - Bostadsrättshavaren är ansvarig för skador I form av läckage genom bristfälligt tätskikt i badrummet eller genom läckande maskiner som kopplats på ledningssystemet.

Ett vanligt exempel på detta är att du som bostadsrättshavare är reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om du på något sätt varit vårdslös eller inte. Även om du bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt kan du bli skyldig för reparationskostnader, exempelvis om vatten tränger ut och vållar en skada utanför din lägenhet.

Förändringar utan lov 

Du får inte göra stora förändringar utan förenings styrelses tillstånd, så som att utföra åtgärder som innefattar: flytta eller ta bort väggar som inte är bärande; göra ingrepp i bärande konstruktion i lägenheten; Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, exempelvis genom att flytta våtutrymmen, toalett eller kök; Håltagning på fasad får inte förekomma.

Om Du som bostadsrättshavare genomför en förändring utan styrelsens godkännande, t ex flytta eller ta bort väggar eller gör hål i fasaden, kan styrelsen kräva att Du återställer fastigheten i ursprungligt skick.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andrahand behöver du tillstånd från styrelsen. Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning. Föreningens regler gäller Du skall normalt rätta dig efter föreningens stadgar och andra regler, så som ordningsregler och trivselregler.

Adress

BRF Grantorp, Förvaltarkontoret
Terapivägen 18 C bv,
141 56 Huddinge

Ekonomiska frågor

HSB Södertorn Kundcenter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 68 00
vardagar 9-12

Fastighetsskötare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 88 90
eller 070 620 8890
vardagar 8 - 16

© 2023 Brf Grantorp | Producerad av Voya