Info till mäklare

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter inom Brf Grantorp

Info till mäklare

Tillsyn vid avlyttning

Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten av styrelsen. Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer som går emot föreningens gällande regler eller lagkrav har gjorts, framför allt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för.

Om bostadsrättshavaren har gjort ändringar som inte får göras kan det hända att ändringarna måste återställas. Det är då bostadsrättshavaren som får betala för detta.

Renoveringen ska utföras fackmannamässigt, av personer med rätt kunskap. Renoveringen ska alltid följa gällande lagar och byggregler. Om skador uppstår på grund av att renoveringen inte utförts korrekt så får bostadsrättshavaren betala för detta.

Observera att tillsynen inte är en besiktning! Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.

Du som ska flytta måste i god tid ta kontakt med styrelsen via mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  och boka tid för tillsyn av lägenheten.  

Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokollet inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

Med vänlig hälsning/
Styrelsen
Brf Grantorp i Huddinge

Generell information

Vad ingår i avgiften

Uppvärmning: Fjärrvärme
Vatten: Varmvatten ingår i avgiften.
Hushållsel: Ingår inte i avgiften. Varje lägenhet har egen mätare och faktureras 
Föreningen har kollektivt upphandlat elavtal med debitering per lägenhet. Inget eget elavtal krävs.
Kabel TV: Ja, från COM Hem. Grundutbudet ingår i avgiften.
Brandvarnare: Ska finnas i varje bostad. Den boende ansvarar för att den finns och fungerar.
Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring. Bostadsrättstillägg ingår inte i avgiften.
Miljö: Kärl för sorterade sopor (övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar) finns i grovsoprummet. Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier, tidningar.
Bredband: Obligatoriskt gruppavtal med Telenor via föreningen.

Godkänns juridisk person som köpare: Nej
Är det ok med delat ägande: Ja, Minsta ägarandel för den boende är 10 %.
Kreditupplysning: Ja
Överlåtelseavgift: Ja. Betalas av köparen och faktureras av HSB.
Pantsättningsavgift: Ja. Betalas av pantsättaren och faktureras av HSB.
In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad 

Garage och parkeringsplatser

300 garageplatser fördelade enligt

  • G5/G6 som är direkt kopplat till fastighet där alla platser är oftast upptagna. Kö gäller med längre väntetid.
    9 platser försedda med elbilsladdare
  • G7/G8 som är lite längre där oftast finns lediga platser för uthyrning.

Bostadsrättsinnehavare som önskar ställa sig i kö för garage kan efter inflyttning kontakta styrelsen. 

Adress

BRF Grantorp, Förvaltarkontoret
Terapivägen 18 C bv,
141 56 Huddinge

Ekonomiska frågor

HSB Södertorn Kundcenter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 68 00
vardagar 9-12

Fastighetsskötare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon 08 - 608 88 90
eller 070 620 8890
vardagar 8 - 16

© 2023 Brf Grantorp | Producerad av Voya